Rodzaj męski i żeński przymiotników - Le masculin et le féminin de l'adjectif.

1. Aby utworzyć rodzaj żeński przymiotnika najczęściej dodajemy - e do rodzaju męskiego.

grand - grande - duży/a 
noir - noire - czarny/a

2. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -e
w rodzaju żeńskim nic nie zmieniamy.

pauvre - pauvre - biedny/a 
calme - calme - spokojny/a

3. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -eux
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -euse.

amoureux - amoureuse - zakochany/a 
paresseux - paresseuse - leniwy/a

4. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -f
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -ve.

actif - active - aktywny/a 
neuf - neuve - nowy/a

5. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -el-il-eil
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -lle.

pareil - pareille - podobny/a 
naturel - naturelle - naturalny/a

6. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -ou
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -olle

mou - molle - miękki/a 
fou - folle - szalony/a

7. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -x i -s
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -se

gris - grise - szary/a 
jaloux - jalouse - zazdrosny/a

8. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -en-on
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -enne/-onne

italien - italienne - włoski/a 
ancien - ancienne - starodawny/a

9. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -eur
w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę -euse bądź -trice

trompeur - trompeuse - oszukańczy/a 
protecteur - protectrice - ochronny/a

Oprócz wyżej wskazanych zasad nie należy zapominać o wyjątkach!