Poniżej prezentujemy kilka podstawowych zdań pomocnych w nawiązaniu kontaktu za granicą. To również dobry początek na rozpoczęcie nauki! 
Zobacz również: Podstawowe francuskie zwroty oraz zwroty grzecznościowe.

 

 • Qu'est-ce que c'est? > Co to jest?

   

 • Je voudrais... > Chciałbym (Poproszę...)

   

 • Je voudrais acheter... > Chciałbym kupić...

   

 • Combien ça coute? > Ile to kosztuje?

   

 • C'est trop cher. > To jest zbyt drogie.

   

 • Est-ce que vous avez ...? > Czy macie ...?

   

 • Qu'est-ce que vous pourriez me recommander? > Co mógłby mi Pan polecić?

   

 • Vous avez d'autres couleurs? > Macie inne kolory?

   

 • C'est trop grand / trop petit. - To jest zbyt duże / małe.

   

 • Est-ce que je peux payer par carte? > Czy mogę zapłacić kartą?

   

 • Je voudrais réserver une chambre. > Chciałbym zarezerwować pokój.

   

 • Où est-ce que je peux acheter un ticket? Gdzie mogę kupić bilet?

   

 • Aidez-moi, s'il vous plaît! > Proszę mi pomóc!

   

 • Je me sens mal. > Źle się czuję.

   

 • J'ai besoin d'un médecin! > Potrzebuję lekarza!

   

 • J'ai de la fièvre. > Mam gorączkę.

   

 • Rue ... / Place ..., s'il vous plaît. > Na ulicę ... / plac ... proszę. (w taksówce)

   

 • Combien je vais payer pour une course à ...? > Ile zapłacę za kurs do ...?

   

 • Je veux téléphoner a l'ambassade polonaise. > Chcę zadzwonić do polskiej ambasady.

   

 • Où est le commissariat de police? > Gdzie jest komisariat policji?

   

 • J'ai perdu mon passeport / ma carte d'identité. > Zgubiłem paszport / dowód osobisty.

   

 • Où est le bureau de change? > Gdzie jest kantor wymiany walut.

   

 • L'addition, s'il vous plaît! > Proszę rachunek!